Winkelwagen

Uw winkelwagen is leeg.

Wat verwerk je in de keuken - 4de druk - Smartboek

ISBN: 

978-94-92470-249

Digitale versie - Smartboek: licentieprijs van € 13 (incl. 6% BTW) per jaar.

Wat is een smartboek?

13,00 €

Wat wordt gewijzigd in de 4de druk?

Deze titel steekt in een nieuw 'kleedje' met een opgefriste lay-out, witter papier, meer witruimte... kortom een hedendaagse "look and feel".

Aanpassingen over het hele boek. In het bijzonder:

- In Deel 1 – Voeding en gezondheid werd alles gebundeld, weliswaar in afzonderlijke hoofdstukken over:

  • Allergenen (Hoofdstuk 5).
  • Additieven (Hoofdstuk 6).
  • Contaminanten (Hoofdstuk 7).
  • Tevens werd de nieuwe voedingsdriehoek en bewegingsdriehoek verwerkt in Hoofdstuk 4 – Gezond Leven en Eten.
  • Ook een extra hoofsdtuk toegevoegd over Duurzame voeding (Hoofdstuk 12).

- In Deel 2 - Productinformatie van voedingsmiddelen:

  • Hoofdstuk 3 - Verpakking en etikettering up to date gemaakt aan de Belgische warenwetgeving.

- In Deel 3: Productkennis

  • Hoofdstuk 9: De vissen: aangevuld met vistechnieken en basistechnieken van fileren van vis.
  • Hoofdstuk 10: Het vlees: aangevuld met dry aging – wet aging, extra info over soorten.
  • Hoofdstuk 11: Het wild: up to date gemaakt.
  • Hoofdstuk 13: Variaties op vlees, vis en gevogelte aangepast aan de nieuwe evolutie en nieuwe ingrediënten toegevoegd.
  • Hoofdstuk 21: Bindmiddelen: 21.9 – Transglutaminase toegevoegd.

Auteurs: 

Dit boek is tot stand gekomen dank zij een intense samenwerking tussen de leerkrachten van verschillende horeca-opleidingen in Vlaanderen. Sabrina Caeckaert, Linda Coninx, Peter Coucquyt, Jan De Vos, Luc Geeraerts, Anthony Hennebert, Eddy Hermans, Dirk Jaques, Francis Loiseaux, Jean-Pierre Malfait, Björn Matheusen, Fons Nicolay, Marc Rouckhout, Guy Van de Leur, Chris Vanmechelen.Algemene coördinatie en culinair advise: Peter Coucquyt.

U kan dit boek bestellen door voorafbetaling van de verkoopprijs en de verzendkosten (België: 6,50 € – Nederland: 17 € – Andere bestemmingen op aanvraag) op rekeningnummer 733-0373263-37 / IBAN BE35 7330 3732 6337 - BICCODE KREDBEBB van mjPublishing.
Vermeld steeds het ISBN nummer van het boek alsook het leveringsadres indien dit verschillend is van het afgedrukte adres. BTW nummer opgeven indien factuur gewenst. Het boek wordt u binnen de 2 weken toegezonden.

Reeks: 

KEUKEN